uit: Het geheugen van Oost

http://www.geheugenvanoost.nl/

De Groene Staart van Oost Watergraafsmeer

Verteller: Piet Broekhuizen woont sinds 1990 op zijn schip aan de Jan Vroegopsingel en is medeoprichter van de buurtbeheergroep Groene Staart.1990 - 2005 / Omval & Groene Staart
Moet dit straks allemaal wijken voor zichtlijnen en groenboulevards langs dure torenflats?

Vandaag 11 april 2005 vergaderen de leden van woonbootvereniging Groene Staart Oost Watergraafsmeer en buurtbeheergroep Groene staart samen in het clubhuis van roeivereniging Poseidon. Het is druk vanavond. Er zullen belangrijke punten aan de orde komen, zoals de ontwikkelingsplannen van het project Zuidoostlob die een hele nieuwe wijk wil gaan bouwen. De vraag is wat dat voor de woonbootbewoners zal gaan betekenen en vooral voor het groen in onze buurt. We wonen in een ecologische groene strook (zie foto's) het oeverbos genaamd, waar je langs lommerrijke wandelpaden een picknickweiland en een geiten- en kippenveldje kan vinden. Het is een broedplaats voor vele vogels en er is zelfs een speciaal vogeleilandje. Er komen natuurliefhebbers hiernaartoe, onder andere naar hun tuinen in Amstelglorie het volkstuinencomplex, en ook veel wandelaars, joggers en fietsers. Er heerst rust in deze buurt en de recreatieplekken voor fietsers en wandelaars zijn allemaal ontstaan door zorgzaam beheer van de bewoners in samenwerking met de dienst Groenvoorzieningen. Moet dit straks allemaal wijken voor zichtlijnen en groenboulevards langs dure torenflats?

"Formeel (politiek) gezien is er genoeg aandacht voor Groen, maar als dat conflicteert met economisch belang wordt Groen snel opgeofferd. Een van onze prioriteiten is daadwerkelijk een ECO-lint te realiseren op basis van het ‘HoofdGroenStruktuur’." Aan het woord is Piet Broekhuizen, voorzitter en medeoprichter van de woonbootvereniging. “Dit alles is ontstaan uit een werkgroep gestart door Gerard Cranenburgh, Dick Zijlstra en DonYpma. Sinds 1990 woon ik hier en heb ik het houtje AHW van hen overgenomen. Op 13 juli 2001 was de vereniging voor woonbootbewoners een feit. Daaruit is de buurtbeheergroep in januari 2004 opgestart. Die bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van volkstuinencomplex Amstelglorie en roeiverenigingen Skoll, Willem III en Poseidon. Actieve leden zijn hard nodig. Er speelt heel veel juist in deze beginfase! Het is een spannende periode.

Wordt vervolgd...