Welkom

op de informatiesite van de Vereniging Woonboten Groene Staart Watergraafsmeer

Onze vereniging is opgericht op 13 juli 2001.
Directe aanleiding was toenemende planvorming voor een oprukkende stad waarbij woonboot bewoners stelselmatig niet werden betrokken.In 2007 werd de doelstelling van de vereniging uitgebreid met het behoud van het Oeverbos en overige groene zones.
Wij waken over deze unieke groene long die voor ons als bewoners en voor vele bezoekers van binnen en buiten de stad van grote betekenis is.

Naast deze collectieve belangenbehartiging worden leden ook ondersteund in zaken als vergunningen, huurcontracten, vervanging en/of verbouwing en tal van andere praktische aangelegenheden die samenhangen met het wonen op het water.

Wij hebben een goed en structureel contact opgebouwd met de gemeente Amsterdam, in het bijzonder met stadsdeel oost en andere instanties die voor de leden en de vereniging belangrijk zijn. Ook met de andere woonbootverenigingen in Amsterdam zijn de lijnen kort. Dat is nodig voor als er stadsbrede zaken spelen.

Onze vereniging is uitgegroeid tot een sociaal verband dat telt in de buurt. Wij kennen elkaar, stemmen regelmatig af, voeren actie als dat nodig is, maar dragen ook bij aan het schoonhouden van straat en wandelpaden en het onderhouden van het groen.
De leden komen een aantal keren per jaar bijeen, tijdens de algemene ledenvergadering en ons jaarlijkse feest, maar ook op speciale thema avonden over de ontwikkeling van de wijk, duurzaamheid of de veiligheid op het water. Ons vaste onderkomen is de sociƫteit van Roeivereniging Poseidon.

Met een ledenpercentage van rond de 90 en met meer dan 60 kritische leden is de vereniging klein maar dapper. Er wordt regelmatig overlegd met beleidsmakers, handhavers en politici. We zijn alert en actief, waaraan veel leden, al dan niet in werkgroepverband een bijdrage leveren.