Onze vereniging is opgericht op 13 juli 2001. De directe aanleiding is als volgt in de statuten
vastgelegd:
"De toenemende planvorming met betrekking tot het gebied Groene Staart
Watergraafsmeer is voor woonbootbewoners aanleiding zich te verenigen”.

Ook toen al voelde men de bedreigingen van een oprukkende stad en de negatieve houding
ten aanzien van de woonbootbewoner als het ging om rechten en plichten. In 2007 werd de
doelstelling van de vereniging uitgebreid met het accent op het behoud van het Oeverbos en
Groengebied Amstelland. Wij waken over deze unieke groene long die voor ons als bewoners
en voor vele bezoekers uit de stad van grote betekenis is.

Naast deze collectieve belangenbehartiging worden leden ook ondersteund in kwesties van
vergunningen, huurcontracten, vervanging en/of verbouwing en tal van andere praktische
zaken die samenhangen met het wonen op het water.

 

Onze vereniging is uitgegroeid tot een sociaal verband dat telt in de buurt. Wij kennen elkaar, overleggen regelmatig, voeren actie als dat nodig is, maar
dragen ook bij aan het schoonhouden van straat en wandelpaden en het onderhouden van het groen. De leden komen een aantal keren per jaar bijeen;
tijdens de algemene ledenvergadering en het jaarlijkse buurtfeest, maar ook op speciale "thema avonden" over een ontwikkeling in de buurt of bijvoorbeeld
duurzaamheid. Ons vaste onderkomen is dan de sociëteit van roeivereniging Poseidon.

Met 60 enthousiaste en kritische leden is de vereniging klein, maar zeker ook dapper. Er wordt regelmatig overlegd met beleidsmakers, handhavers en
politici. We zijn alert en blijven actief.

Wilt u meedoen? Lid worden van onze vereniging is heel eenvoudig. Vraag via Email een inschrijfformulier aan. Vul dit in en stuur dit digitaal aan het bestuur.
De betaling van de contributie ad € 35,00 per jaar is de bevestiging van het lidmaatschap. Ook woonbootbewoners van buiten De Groene Staart zijn welkom.
We zijn kritisch op alle zaken die met het beleid en de plannen in stadsdeel Oost te maken hebben en het wonen op het water raken.

Vriendelijke groet
Piet Broekhuizen
voorzitter